Uthyrning och visning

Uthyrning av hembygdsgården

Det finns möjlighet att hyra Hembygdsgården (huvudbyggnaden) för olika festligheter, såsom bröllop, födelsedagar etc. För att få hyra bör man vara medlem i föreningen.
Det går också att hyra Häradssalongen i Norra längan. Den är mer lämpad för föreläsningar, bild- och filmvisning, utställningar, etc.

Hyra för bottenvåningen i huvudbyggnaden (1/5 - 30/9)

Med plats för max 75 personer

Från fredag kl. 12 till söndag kl. 12

2 000 kr

Hyra för dag/kväll

1 000 kr

Halv dag

700 kr

Hyra för bottenvåningen i huvudbyggnaden under eldningssäsong (1/10 - 30/4)

Från fredag kl. 12 till söndag kl. 12

2 500 kr

Hyra för dag/kväll

1 250 kr

Halv dag

700 kr

Hyra av Häradssalongen med pentry (1/5 - 30/9)

Med plats för max 70 personer

Vecka

2 500 kr

Helg

1 500 kr

Dag/kväll

1 000 kr

Halv dag

700 kr

Hyra av Häradssalongen med pentry under eldningssäsong (1/10 - 30/4)

Med plats för max 70 personer

Hyra för ett dygn

800 kr

Hyra för en vecka

2 500 kr

Uthyrning av Häradssalongen under längre perioder debiteras enligt styrelsens beslut.

Uthyrning av material

Scen, bänkar och toaletter för arrangemang i parken

1 000 kr

Öppning av toaletter

200 kr

Uthyrning av kläder och föremål för speciella arrangemang såsom skyltning, utställning och dylikt, debiteras enligt beslut av textilansvarig eller styrelsen.

Visning av hus och utställningar

Schemalagda visningar: pris per person. Barn under 12 år gratis

80 kr

Grupper om fler än 20 personer: pris per person. Reseledare/chaufför gratis

50 kr

Skolklass med lärare samt gäster från boenden och institutioner inom kommunen

gratis

Servering

Servering kan beställas för grupper i samband med visning.
Visningsavgift tillkommer.

Kaffe med bulle och två sorters kakor

60 kr

Kaffe med två smörgåsar och mindre kaka

100 kr

Kaffe med bulle och en kaka vid t. ex. fordonsträffar

50 kr

Försäljning

Stranda årsskrifter

100 kr

Hus med historia

100 kr

Årets Almanacka

100 kr

Äldre almanackor

20 kr