Gårdens historia

Elgerumsgården - en kort historik

Elgerum är en gammal by som omtalas redan 1292 när Svantepolk Knutsson byter bort 1,5 aln till hospitalet Norrabygd (Oknebäck). En gård upptas vidare i jordebok över Israel Birgerssons (Finstaätten) efterlämnade gods på 1300-talet. 1460/1470 uppges två enheter – en med landbo och en utan – i Elgerum som låg under Kråkerum. Under 1500-talet ägdes en gård av Gustav Vasa. Under samma tid finns en gård som tillhört Kronobäcks kloster. Ytterligare en eller två gårdar synes ha ägts av ätten Bielke på Kråkerum även på 1500-talet. 1650 består Elgerum av totalt 1 mtl krono och 1 ½ mtl frälse. Med tiden framträder sex gårdar, vilka i sin tur delades på flera. 1781 genomförs storskifte. 1849 genomförs Laga skifte varvid flera gårdar flyttas ut från bykärnan, bland andra de tre gårdar som slogs ihop till Elgerumsgården, den nuvarande hembygdsgården.

Vid början av laga skiftet ägde JP Berg två av gårdarna och han begärde att de skulle slås ihop i samband med utflyttningen. Dessa gårdar köptes vid 1850-talets början av JP Cedergren som redan tidigare ägde en gård i byn. Det var vid denna tid som de tre gårdarna slogs ihop till en gård. Däremot är det inte klart huruvida det var Cedergren som lät bygga det hus som utgör dagens hembygdsgård. Det kan också ha varit näste ägare, konsul Johan Ludvig Rosén, som byggde huset i samband med att han köpte gården 1871/1872. En fördjupad diskussion kring det kan läsas på denna länk.
Konsul Roséns affärsrörelse gick i konkurs 1884. Gården köptes då på exekutiv auktion av Roséns måg Gustav Berg som överlät gården till Roséns dotter Emilia. Rosén och Emilia bodde kvar på gården till 1896 då de flyttade till Eksjö. Under senare delen av 1890-talet övertas gården av C O Carlsson som lät anlägga trädgård och växthus.
Mönsterås kommun köpte  sedan 1959 har Stranda hembygdsförening förfogat över byggnaderna.

Mönsterås hembygdsgård i hjärtat av Mönsterås kommun
Älgerumsgården från en tid då den var bebodd. Idag är den Mönsterås hembygdsgård

Övriga ägare av gården:

ÅrtalNamn
1910 Axel Dahlström
1915Gerhard Dahström
1923Abel Karlsson
1931A Johansson