Köpmangården

Köpmangården

Denna stora rödfärgade byggnad flyttades från Åsevadsgatan 1976. Det är ett av Mönsterås äldsta timmerhus i två våningar. Hela murstocken blev nygjord och fyra gammaldags kakelugnar blev uppmonterade och fungerar. 

Byggnadens nedre våning inrymmer den gamla Handelsboden med sin boddrake och övrig utrustning från gamla nedlagda lantaffärer från Vållö, Gröndal med flera. Det inre rummet är handelspatrons kammare.

Övre våningen upptar Textilavdelningen i två rum med flera montrar där olika klädedräkter och andra tillhörande detaljer visas. Hattutställningen är imponerande! Strandadräkten visas i en monter.

Handelsboden vis Mönsterås hembygdsförening