Scenbyggnaden

Scenbyggnaden

Scenbyggnad tillkom 1983. I källarförrådet finns bockar och sittbräden som används vid olika framträdanden och festligheter. Scenen har vikdörrar på framsidan, är försedd med ridåer och är el-ansluten.

Scenen vid Mönsterås hembygdsförening i Mönsterås