Sjömanshemmet

Sjömanshemmet

Enligt testamente av sjömannen Karl Svensson flyttades hela hans hus och hem till hembygdsgården. Under 1991 blev nedre våningen färdig med tre möblerade rum som inrymmer tavlor, fartygsmodeller och sjöfartslitteratur med mera samt verkstaden för modelltillverkning. På övre våningen två rum och kök för tillfälliga utställningar. För närvarande dockskåp, leksaker, barnkläder samt viss utrustning från Mönsterås gamla spädbarnshem.
Sjömanshemmet vid Mönsterås hembygdsförening i Mönsterås