Om föreningen

Stranda Hembygdsförening - en historik

Föreningen grundas

Stranda hembygdsförening är en förening med gamla anor eftersom den bildades redan 1925. Ivar Modéer (1904 – 1960) hette initiativtagaren som då var bara 21 år gammal. Modéer blev senare professor i Nordiska språk vid Uppsala universitet. Föreningen syfte var att ”rädda och väcka intresse för hembygdens nedärvda natur- och kulturvärden”. Från början hette föreningen Stranda Härads Hembygdsförening men 1971 bytte man namn till Stranda Hembygdsförening, Mönsterås.

Ordföranden genom åren har varit herrar med intresse för hembygden såväl som för samhällsutvecklingen i stort. Föreningen har också en väl fungerande damklubb som stöttar vid publika evenemang.

Profilfoto av Ivar Modeér

Kultur och natur

Under årens lopp har föreningen arbetat med att utöka det kulturhistoriska värdet genom att ta till vara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Exempel på detta är Sjömanshemmet, Sundastugan och Oknöstugan. Fiskemuséet vid Nynäs utgör en karaktäristisk bild för Mönsterås på vägen mot Oknö. Mangårdsbyggnaden till Hembygdsgården fick föreningen tillgång till 1959 och samlingarna har sedan utökas till att i dag utgöra tiotusentals föremål. Det senaste tillskottet på gården är Häradssalongen där det finns möjlighet till utställningar och föreläsningar. Parken i sig skapar ett fint naturvärde mitt i Mönsterås och nyttjas flitigt av allmänheten och vid olika tillställningar som Valborgsmässoafton, Nationaldagsfirande och skolavslutningar.

Tidsskriften Stranda

Sedan 1927 utger föreningen sin tidskrift Stranda vart eller vart annat år. Fram till sin död 1960 var föreningens initiativtagare Ivar Modéer redaktör och bidrog med nästan hälften av artiklarna.

Föreningen utger också varje år, i samarbete med Lions club, en mycket uppskattad almanacka med äldre bilder från Mönsterås.

 

Tidsskriften Stranda från Mönsterås Hembygdsförening

Medlemsutveckling

Första året 1925 uppgick medlemsantalet till 87, 1950 var det 260 medlemmar och idag är det omkring 1 150 medlemmar i föreningen.

Hembygdsfester

Sedan starten har årligen hållits en uppskattad hembygdsfest i parken för allmänheten. För det mesta har denna varit välbesökt men vädrets makter kan ju ställa till det. Nationaldagen och Valborg är också återkommande arrangemang som drar publik. I egen regi genomför föreningen kulturvandringar, föreläsningar mm. På senare tid har fordonsträffar och höstmarknad blivit uppskattade tillskott.

Beridna häroldar deltog i äldre tiders hembygdsfester i Mönsterås.