Östra längan

Östra längan

I Östra Museihallen finns hantverkarnas verktyg och redskap. På nedre plan är Tapettryckeriet med gamla träsnidade tryckstockar, tändstickstillverkningen, snickeriverkstad, urmakeri, tapetserare och sadelmakeri, bokbinderi, accidenstryckeri, kakelugnsmakarens och kopparslagarens redskap, frisör med mera. Dessutom en stor uppsättning av jordbruks-, skogs- och jaktredskap.

På övre hela våningen är allmogeavdelningar som åskådliggör gamla tiders hemförhållanden, möbler och husgeråd samt en modell av bebyggelsen på Mönsterås torg på 30-talet.

Östra längan vid Mönsterås hembygdsförening
Flygbild över Stranda Hembygdsförening 1

Mangårdsbyggnaden

2

Apoteksmuseet

3

Skomakeri, Tvätt o Byk

4

Västra längan

5

Östra längan

6

Sjömanshemmet

7

Gula villan

8

Sundastugan

9

Oknöstugan

10

Gårdssmedjan

11

Köpmangården

12

Scenbyggnaden

13

Parkpaviljongen

14

Norra längan

Läs mer om alla våra byggnader