Byggnaderna

Hembygdsgårdens olika byggnader

Planskissen nedan är ritad av Eva Müntzing. Hembygdsgårdens olika byggnader är numrerade från 1 – 14. Hemsidan är en kortfattad orientering över hembygdsgårdens olika hus och avdelningar som de framstår år 2011. Utförligare redogörelser om husen och dess avdelningar finns att tillgå om ni klickar på namnen i bilden eller i den lilla menyn under bilden.