Nynäs fiskemuseum

Nynäs fiskemuseum

Mark och bodar vid Nynäs

Redan första verksamhetsåret 1926 började föreningen på initiativ av Ivar Modéer (sedermera professor i Uppsala) att planera för ett fiskemuseum. 
Året därpå, 1927, skänkte lantbrukare August Bengtsson ett område på Nynäs marker strax efter Kuggås ström. Redan samma sommar flyttades en notbod från Runnö till det nya området. 

Mörkeskogstugan och sjöbod från Applerum

1928 inköptes en stuga i Mörkeskog på Kronobäcks marker och en sjöbod från Applerum i Döderhults socken som planerades att flyttas till fiskemuseet 1929. Föreningen hade dock inte tillräckligt med pengar för att genomföra flytten förrän i augusti och september 1930. 1934 möblerades Mörkeskogstugan och iordningsställdes så att den därefter kunde hållas tillgänglig för allmänheten. Entrébiljetterna kostade 25 öre.

Blekingeekan Näbban

1931 tillkommer blekingeekan Näbban. Den köptes för 200 kr från Ungskär i Torshamns socken, Blekinge, och hörde tidigare hemma i Tryseryd i samma socken. Den hade flera gånger besökt marknaden i Mönsterås med saltad sill och torsk, senast hösten 1929.

Blekingeekan Näbban flyttades till Nynäs 1931. Foto: Ivar Modéer 1934

Bergquistska huset

1936 inköptes det Bergquistska huset vid Storgatan i kvarteret Flagen i Mönsterås köping och flyttades till museitomten på Nynäs.