Årskriften och almanackan

Årsskriften och almanackan

Stranda Årgång 2021-2022

Stranda hembygdsförenings senaste årsbok, årgång 2021-2022, finns tillgänglig och har skickats till medlemmarna. Årsskriften ges ut vartannat år.  Den ingår i medlemskapet, men kan  köpas separat via Mönsterås hembygdsgård. Pris: 100 kr.

Priser

Alla årgångar 100 kr. Fraktavgift tillkommer enligt Postens avgifter (f.n. ca 40-50 kr). Avhämtning på Mönsterås Hembygdsgård är också möjlig. Av vissa årgångar har vi ytterst få exemplar kvar av, varför de i nuläget inte kan försäljas. Dessa är 1928, 1930, 1931, 1932, 1946, 1960-61, 1962-64, 1965-68, 1969-71, 1972-73, 2003-04.

Almanackan

I samarbete med Lions Club ger vi varje år ut en almanacka. Den består av bilder som vi har i vårt stora bildarkiv. Det är bilder som är tagna i Mönsterås både på personer och platser. Pris: 100 kr.

Stranda sedan 1927  

Föreningens årsskrift Stranda har utkommit regelbundet sedan 1927, i regel varje eller som nu vartannat år. Föreningens initiativtagare Ivar Modéer var redaktör fram till sin död 1960. Han satte sin prägel på utgivningen och bidrog själv med närmare hälften av artiklarna under sin levnad, 27 stycken. Andra flitiga artikelförfattare genom åren har varit Anton Sjöberg, Sven G Sjöberg, Eric Nelsson, m. fl.

En sökbar pdf-lista med artiklar som är publicerade i årsskriften finner du här.

Stranda Hembygdsförenings årsskrift Stranda ingår i medlemskapet. Nya såväl som de flesta äldre årgångar, kan beställas via Stranda Hembygdsförening: Tel: 0499-100 01 E-post: strandahem@telia.com