Gula villan

Gula villan

”Trädgårdsmästarvillan” är en av de ursprungliga byggnaderna. En del av husets nedervåning har inretts till tingssal. Här finns också doktor Almblads läkarklinik.

På övre våningen finns ett rekonstruerat diktarhem från 1930-talet. Ett rum innehåller många gamla musikinstrument och Musikkårens historia. I ett annat rum  finns grammofoner, bandspelare och radioapparater från olika tidsepoker.

Läkarvillan vid Mönsterås hembygdsförening i Mönsterås