Västra längan

Västra längan

På bottenvåningen inryms en avdelning med droskor, seldon och slädar. Här finns även ett komplett boktryckeri med maskinutrustning och stilförråd från blysystemets tid. 
Övervåningen är en riktig Sjöfarts- och Fiskeavdelning. En åskådlig uppsättning av verktyg och redskap från träskeppsbyggeriets tid finns här samt även en riggnerföring och andra föremål från fartyget ”Ydun”. Fiskenäringens olika garnnät och redskap finns att se samt två båtar och lämningar.