Norra längan

Norra längan

I äldre tider fanns det en ladugårdsbyggnad även vid Elgerumsgårdens norra hörn. Denna revs på 1960-talet. År 2010 beslutade Stranda Hembygdsförening att bygga en ny byggnad där den gamla en gång hade legat. Norra och Östra längorna byggdes efter ytterligare några år samman med ett trapphus. I den nya byggnaden finns ett mindre kök, WC och hiss.

På bottenvåningen finns  en avdelning som visar bilar, redskap och andra attiraljer från den gamla brandkåren i Mönsterås. På samma våning finns Häradssalongen som är lämplig för utställningar, föreläsningar o. dyl. 

På övervåningen finns intressanta utställningar; En skolsal med matrielrum inredda med gammaldags bänkar och undervisningsmaterial från folkskolan. Biosalongen visar möbler och rekvisita från kommunens biografer men också filmlitteratur och vackra, gamla bioaffischer. Mängder med kameror är sammanställda i en intressant utställning. 

I trapphallen finns en samling stenyxor hittade i kommunen.

Norra längan vid Mönsterås hembygdsförening