Vinnare och de rätta svaren i Tipspromenaden

På lördagens Tipspromenad vann följande fem personer presentkort hos Mönsterås Handel:

Sven-Åke Lindqvist, Ove Johansson, Gunnel Johansson, Torsten Wall och Gunilla Björk.

Grattis!

De rätts svaren:

1. X – brödet kallades Thegerströms limpa
2. 1 – riksdagsmannen hette Felix Hamrin
3. 1 – Stece startades 1951 i Mönsterås
4. X – här finns en pizzeria
5. 2 – företaget heter Rör-Karlsson
6. 1 – Asplunds var berömda för sitt kaffe
7. X – i huset fanns Mönsterås första telegrafstation
8. 2 – här skrevs O store Gud
9. X – Stranda Hembygdsförening startades 1925
10. 1 – milstenen står utanför Pizzeria Leonore
11. 2 – här finns Lilla Bageriet
12. X – affären kallades Lumpan
13. 1 – Birger Rydvall var träsnidare
14. X – systrarna som drev Basaren hette Siri och Greta
15. 1 – backen kallas Torgbacken
16. 2 – järnhandeln kallades Olle spik
17. 2 – den nya kyrkan invigdes 1847
18. 1 – Gravkoret har anknytning till ätten Ulfsparre
19. 2 – Kvarnen på Sjögatan användes mestadels till att mala bark
20. X – Skutan vid Nynässtugorna hette Ydun