Problem med telefonin. Vårt mobilnummer.

Sen en tid tillbaka har vi haft problem med telefonin till hembygdsgården. Vi ska skifta abonnemang och det tar tydligen lite tid!

I kallelsen till årsmötet ber vi våra medlemmar att SMS:a sina mobilnummer  –  till vårt mobilnummer.

Det kan bli så, att vi måste byta mobilnummer. Därför är det bättre att tills vidare skicka meddelanden  till oss via e-post. E-posten fungerar.