Nationaldagen

På grund av den rådande coronapandemin så kommer vi att ställa in många evenemang. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mönsterås kommun, som arrangerar och samordnar Nationaldagsfirandet i vår park, meddelar att det inte kommer att äga rum.

Vår fantastiska park är öppen och tillgänglig för egna, privata aktiviteter. Vi kommer inte att tillhandahålla öppna toaletter eller el.

Vi följer den fortsatta utvecklingen och återkommer med besked om Fordonskvällarna och Hembygdsfesten.